Aktualności

03/12/2014 - 14:35
EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
Etykieta:
01/12/2014 - 08:50
Zapraszamy do POM-u Poradnika Obsługi Moodle.
26/11/2014 - 00:00
W dniach od 20 do 24 października Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zamościu uczestniczyło w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery 2014. W tym roku OTK odbył się w pod hasłem: „Jak...